Logo klein

Privacy Policy

Privacy Policy

Massagepraktijk Breathe vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik deze gebruik. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn. Voor overige vragen over je privacy kan je me altijd benaderen.

Persoonsgegevens
Massagepraktijk Breathe verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Adres
 • Gezondheidsgegevens


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Massagepraktijk Breathe verwerkt gegevens die nodig zijn voor een goede behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw expliciete toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Doel
Massagepraktijk Breathe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen in verband met afspraken
 • Informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Afhandelen van betalingen
 • Personaliseren van behandelingen


Delen

Massagepraktijk Breathe wil jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en gezondheidsgegevens. Daarnaast zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toestemming hebben tot jouw gegevens. Als enige massagetherapeute bij Massagepraktijk heb ik alleen toegang tot de gegevens. 

Massagepraktijk Breathe deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkbreathe.nl. Massagepraktijk Breathe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bewaartermijn
Massagepraktijk Breathe zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een wettelijke bewaartermijn van vijftien jaren.

Beveiliging
Massagepraktijk Breathe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Massagepraktijk Breathe, kan je mij als volgt bereiken:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 83717137
Telefoonnummer: 0031 433116474
E-mailadres: info@praktijkbreathe.nl